เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือ

Bookniture เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์และพกพาสะดวกสบาย เป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ฉลาดที่ซ่อนอยู่ในหน้าปกสมุดบันทึก มันอาจเป็นที่วางเท้า และโต๊ะทำงานยืน นอกจากนี้คุณสามารถใช้มันเป็นเก้าอี้กลางแจ้งหรือเพิ่มไม้กระดานด้านบน และทำให้เป็นม้านั่ง แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือความสามารถในการพับกลับเข้ามาในหนังสือเล่มนี้ทำให้ง่ายต่อการพกพา

01 02 03 04

หรือเป็นที่รองโคมไฟในห้องนอน

05 06 07

พกพาง่ายสะดวกไปทุกที่ และการออกแบบที่มีรูปแบบทันสมัย

08

ที่มา : http://freshome.com/