“Reed Lamps” โคมไฟระย้าสุดชิค

Reed-Lamps-by-Boa-Design

สตูดิโอออกแบบ Boa ในสาธารณรัฐเช็ก ได้สร้างชุดโต๊ะและโคมไฟระย้า ‘Reed’ ที่วาดอิทธิพลจากรูปทรงที่เรียบง่ายของพืชน้ำที่ถูกผูกไว้สายสีสิ่งทอวิ่งผ่านแท่งแก้วบาง ‘ลำต้น’ ของแต่ละหลอดไฟซึ่งเป็นแล้วแขวนหรือวิ่งผ่านฐานแก้วขนาดเล็กสำหรับการใช้งานโต๊ะหลอดไฟอยู่ในหัวของรูปทรงที่ทำจากแก้ว borosilicate โคมไฟ ‘Reed’ ที่ผลิตในแก้วพ่นทรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพื้นผิวและสามารถอยู่แยกกันหรือในกลุ่มเล็ก ๆ

Reed-Lamps-by-Boa-Design-02

Reed-Lamps-by-Boa-Design-03

Reed-Lamps-by-Boa-Design-04

Reed-Lamps-by-Boa-Design-05

Reed-Lamps-by-Boa-Design-06

Reed-Lamps-by-Boa-Design-07

Reed-Lamps-by-Boa-Design-08

Reed-Lamps-by-Boa-Design-09

ที่มา : http://retaildesignblog.net/2015/05/27/reed-lamps-by-boa-design/